درباره ما

به گواه گنجینه های موجود در موزه های داخلی و بعضا خارجی صنعت طلا و جواهر قرنهاست در این مرزو بوم در بالاترین سطح وجود داشته که این چیزی جز محصول کاردانی و تلاش نیاکان ما نمی باشد 

ما برانیم که با ادامه راه گذشتگان اسلاف کاردان این کهن مرزو بوم صنعت طلا و جواهر ایران را به سوی گذشته درخشان و پر افتخار خود سوق دهیم واین مهم  با دو اصل خود باوری و نوآوری فعالیت خود را در این صنعت از سال 1340 شمسی ودر اصفهان و سپس در کشورهای کویت و امارات به عنوان طراح و سازنده در این صنعت ادامه داده ایم و بر این باوریم که همگام با فناوری روز دنیا و با بهره گیری از هنر و ذوق ایرانی جزء اولین هایی باشیم که این هنر را از طریق  فضای مجازی به دنیا معرفی  می کنیم .

افق آرمانی دارینا 


دارینا به دنبال معرفی هنر طلا ، نقره وجئاهر سازی ایرانی در سطح بین الملل می باشد در این راستا با عمل به موارد ذیل موفقیت در بازارهای جهامنی را جستجو می نمایید 

رعایت استاندارهای بین الملل 

طراحی به روز ونوآوری 

اعتماد سازی در بین مشتریان