اندازه النگو و دستبند


اندازه النگو و دستبند

تاریخ انتشار: 1395/05/05 20:52 | بازدید: 6439


چگونه سایز النگو را بیابیم؟

Description: badalijati-guide

·         یک نوار باریک از کاغذ یا نخ را برش دهید

·         انگشت شصت خود را روی سر انگشت کوچک قرار دهید

·         نوار را طوری دور دست خود بپیچید که بزرگ ترین حلقه ممکن تشکیل شود

دستبند طلا

Description: badalijati-guide

·         طول نوار را اندازه گیری کنید ( برحسب سانتی متر )

·         طبق جدول مقابل سایز النگو مناسب خود را بیابید

سایز النگو

نام سایز

سطح داخلی النگو
( طول نوار بر حسب سانتی متر)

1-8

ریز بچگانه

11.97

1-10

صفر بچگانه

12.97

1-12

یک بچگانه

13.96

1-14

دو بچگانه

14.96

2-0

صفر زنانه

15.96

2-2

یک زنانه

16.96

2-4

دو زنانه

17.95

2-6

سه زنانه

18.95

2-8

چهار زنانه

19.95

2-10

پنج زنانه

20.95

2-12

شش زنانه

21.94

2-14

هفت زنانه

22.94

3

هشت زنانه

23.94

کالاهایی که دیده اید