تحلیل اونس طلا بعد از انتشار آمار مهم


تحلیل اونس طلا بعد از انتشار آمار مهم

تاریخ انتشار: 1395/06/14 23:04 | بازدید: 1636


چشم انداز

انتشار آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا طی روز جمعه، منجر به رشد شارپی اونس طلا گردید و موجب شد این فلز گرانبها به سطح ۱۳۳۰ دلاری دسترسی پیدا کند، اما به عقیده تحلیل گران طلا پتانسیل رشد بیشتری را در این روز دارا نبود و زیر سطح ۱۳۲۵ دلاری تا پایان معاملات قیمت خورد.

دستبند طلا دستبند چرم و طلا آویز ساعت

تحلیل تکنیکال اونس

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، در تایم هفتگی با توجه به کندل هفته گذشته، نشانه های از پولبک به شکست سطح ۱۳۰۰ که در اثر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بود میتوان گفت انجام گردید، اما هنوز تاییدیه ای مبنی بر این کندل دیده نشده است. سه سطح اصلی ۱۲۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۷۵ نقشه اساسی در روند هفتگی دارند و محور نوسانات ۱۳۰۰ تلقی می شود. و در ادامه با توجه به سناریوهای هفتگی به این مورد بیشتر می پردازیم.

سناریو افزایشی

در تایم هفتگی تا زمانی که بالای محور ۱۳۰۰ قرار دارد همچنان پتانسیل رشد پایدار است و شکست ۱۳۳۰ در مرحله اول به افزایش قیمت افزوده می شود و اهداف شکست ۱۳۳۰ در میان مدت می تواند ۱۳۶۰ و ۱۳۷۵ باشد. و شکست سطح ۱۳۷۵ منجر به رشد بیشتر قیمت می شود. که در حال حاضر دور از انتظار است که در میان مدت این سطح شکسته شود،

سناریو کاهشی

با نامعتبر شدن سناریو افزایشی و شکست محور سطح ۱۳۰۰ احتمال شکل گیری پتانسیل منفی که اونس را در کانال نزولی ۱۲۰۰ قرار می دهد و برگشت از حمایت های مستحکم پیش بینی می شود. که در زیر در تایم روزانه به آن پرداخته می شود.

 

دستبند طلا دستبند چرم و طلا آویز ساعت

تحلیل تکنیکال در کوتاه مدت

با توجه به سناریوهای هفتگی، و سه سطح کلیدی ۱۲۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۷۵ در تایم روزانه سناریوهای در بین این سطوح مطرح است که در ادامه با سناریو به آن می پردازیم.

سناریو افزایشی

چنانچه با شکست ۱۳۳۰ - ۱۳۳۵ تمایلات صعودی شکل بگیرد، در کوتاه مدت به اهداف ۱۳۴۵ - ۱۳۵۳ - ۱۳۶۳ پیش بینی می شود اما شکست سطح ۱۳۶۳ منجر به رشد بیشتر در دامنه ۱۳۷۵ و شکل گیری برای شکست ۱۳۷۵ خواهد شد.و انتظار می رود که در کوتاه مدت نتواند ۱۳۷۵ را بشکند.

سناریو اصلاحی

در ادامه با رسیدن به اهداف سناریو افزایشی احتمال برگشت قیمت از سطوح ۱۳۶۳ و ۱۳۷۵ دور از انتظار نخواهد بود، اما در کوتاه مدت به این شکل است و در میان مدت و بلند مدت روند صعودی دیده می شود.و برگشت این سطوح با شکست ۱۳۴۵ به سمت پایین اهداف ۱۳۳۰ ۱۳۳۵ ۱۳۱۰ پیش بینی می شود.

سناریو کاهشی

چنانچه بعد از تکیمیل سناریو اصلاحی و کاهش قیمتی با شکست ۱۳۰۰ مواجه شود، اولین حمایت پیش رو ۱۲۷۸ خواهد بود که بعد از شکست این سطح می تواند به سطح کلیدی ۱۲۵۰ دسترسی پیدا کند که محور نوسانات در کانال ۱۲۰۰ تلقی می شود. و شکست این سطح به اهداف ۱۲۲۰ - ۱۲۰۰ خواهد رسید.


منبع: طلاچارت

کالاهایی که دیده اید