تحلیل تکنیکال انس طلا


تحلیل تکنیکال انس طلا

تاریخ انتشار: 1395/05/17 16:00 | بازدید: 785


در روز جمعه با گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا که مثبت اعلام شد. اونس طلا از سطح قیمتی ۱۳۶۰ به سطح قیمتی ۱۳۳۵ کاهش پیدا کرد که با توجه به این گزارش احتمال کاهش بیشتر قیمت اونس طلا دور از انتظار نخواهد بود.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، در تایم هفتگی اونس همچنان قیمت در گیر سطوح ۱۳۱۰ و ۱۳۷۵ است و در دامنه خط روند نزولی بلند مدت در حال نوسان است، با توجه به شکست این دو سطح می تواند پتانسیل خوبی ایجاد کند

دستبند طلا دستبند چرم و طلا آویز ساعت

سناریو افزایشی

چنانچه قیمت با شکست ۱۳۶۶ مواجه شود اهداف پیش رو ۱۳۷۵ - ۱۳۸۲ - ۱۳۹۰ و در مرحله بعدی بعدی بعد از اصلاح و شکست سطح ۱۳۹۰ اهداف مشخص شده: ۱۴۰۰ - ۱۴۳۳ پیش بینی می شود.و تا زمانی که قیمت در زیر لایه مقاومتی (۱۳۶۶ تا ۱۳۷۵) قراردارد احتمال کاهش قیمت پیش بینی می شود و تنها شکست لایه مقاومتی میتواند به اهداف افزایشی دست پیدا کند.

شایان ذکر است که شکست های معتبر با بسته شدن کندل تایید می شود، و شکست و دیدن اهداف بدون تثبیت نامعتبر خواهد بود.

مقاومت ها: ۱۳۴۵ - ۱۳۶۶ - ۱۳۸۲ - ۱۳۹۰ - ۱۴۰۰ - ۱۴۳۳

سناریو کاهشی

با توجه به اینکه همچنان خط روند نزولی بلند مدت و لایه مقاومتی ۱۳۷۵ تا ۱۳۶۰ مستحکم دیده می شود، در صورت شکست سطح قمیتی ۱۳۱۵ احتمال کاهش تا ۱۳۰۰ وسطح حمایتی ۱۳۰۰ که یک سطح بسیار مستحکم است و در صورت شکست این سطح کاهش چشم گیر قیمت به اهداف ۱۲۶۳ - ۱۲۳۲ پیش بینی می شود.

حمایت ها: ۱۳۰۰ ۱۲۶۳ - ۱۲۳۲ - ۱۲۰۰

تحلیل اونس در تایم ۴ ساعته

در تایم ۴ ساعته اونس با توجه کاهش شارپی که ایجاد شده، احتمال شکست ۱۳۳۵ وجود دارد، اما قطعتی در شکست آن نیست و در صورتی که روی این سطح حمایت شود، احتمال افزایش قیمت وجود دارد.همه چیز در روند کوتاه مدت بستگی به سطح قیمتی ۱۳۳۵ دارد.

سناریو افزایشی

چنانچه بعد از حمایت ۱۳۳۵ به محدوده ۱۳۴۷ دست پیدا کند با شکست سطح قیمتی ۱۳۴۷ وبا تاییده شکست ۱۳۵۳ احتمال افزایش قیمت تا ۱۳۶۰ - ۱۳۶۶ در مرحله اول و با شکست ۱۳۶۶ تبدیل به سناریو افزایشی در تایم هفتگی خواهد شد و پتانسیل بیشتری کسب می کند و اهداف تایم هفتگی محتمل خواهد بود.

مقاومت ها: ۱۳۴۷ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۳ - ۱۳۶۰ -۱۳۶۶ - ۱۳۷۲ - ۱۳۷۵ - ۱۳۸۲

سناریو کاهشی

چنانچه قیمت با شکست حمایت ۱۳۳۵ مواجه شود احتمال کاهش قیمت در مرحله اول ۱۳۲۷ پیش بینی می شود. و با شکست سطح حمایتی ۱۳۲۷ اهداف ۱۳۲۰ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۰ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۰ پیش بینی می شود.

  • سناریو بعدی که می تواند بسیار مهم باشد، با شکست حمایت مستحکم ۱۳۰۰ رخ خواهد داد و ۱۲۸۸ - ۱۲۷۸ - ۱۲۶۳ اهداف این سناریو خواهد بود.

حمایت ها: ۱۳۳۵ - ۱۳۲۷ - ۱۳۲۰ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۰ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۰ - ۱۲۸۸ - ۱۲۷۸ - ۱۲۶۳

سناریو اصلاحی

در این سناریو به دو حالت تقسیم می شود

  • حالت اول: در صورتی که سناریو کاهشی تا محدوده ۱۳۱۰ یا ۱۳۰۰ دست پیدا کند احتمال برگشت قیمت و اصلاح تا ۱۳۳۵ پیش بینی می شود

  • حالت دوم: در صورتی که سناریوافزایشی تا محدوده ۱۳۴۷ و ۱۳۵۰ دست پیدا کند احتمال برگشت قیمت و شکست ۱۳۳۵ و شکل گیری ادامه نزول قیمت و سناریو کاهشی پیش بینی می شود.

منبع : بورس کالای ایران 

کالاهایی که دیده اید