تحلیل طلای آبشده، سکه آتی و نقدی


تحلیل طلای آبشده، سکه آتی و نقدی

تاریخ انتشار: 1395/05/23 10:20 | بازدید: 1750


روز سه شنبه گزارش های مرتبط با شاخص قیمت مصرف کننده و مجوزهای ساخت و ساز منتشر خواهد شد. اما از آن مهمتر چهارشنبه شب است که نشست فدرال رزرو برگزار می شود  و احتمالا شاهد نوسانات در بازارهای جهانی خواهیم بود.

تحلیل آبشده طلا

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، طی هفته گذشته شاهد بودیم که مظنه  چقدر دقیق به حمایت ۴۸۷هزار واکنش داده و تا ۴۹۷هزار پیش روی کرد. سپس شاهد رنج شدن قیمت بین دو سطح ۴۹۵هزار و ۴۹۱هزار بودیم که در تحلیل هفته گذشته به آنها اشاره شده بود.

سناریو افزایشی

مقاومت ها: ۴۹۵هزار - ۵۰۰هزار - ۵۰۶ هزار - ۵۱۵ هزار

سطوح مقاومت همچنان همان سطوح هستند و مهمترین سطح قیمتی ۵۰۰هزار می باشد که در واقع مقاومت روانی بسیار سنگینی است. همچنان تاکید داریم که برای افزایش قیمت آبشده باید ۵۰۰هزار شکسته شود که در این صورت اهداف ۵۰۶هزار و ۵۱۵هزار میتوانند رویت شوند.

سناریو کاهشی

حمایت ها: ۴۸۷هزار - ۴۸۳هزار - ۴۸۰هزار - ۴۷۶هزار

سناریو نزولی تغییر خاصی نداشته است. نکته مهم این است که ظاهرا قیمت توان شکست ۵۰۰هزار را ندارد (طبق شواهد فعلی) و یک سقف پایین تر نیز در آبشده مشاهده میشود. ریزش قیمت آبشده بعد از شکست ۴۸۷هزار میتواند قوت گرفته و تا محدوده ۴۸۰-۴۷۶ نیز ادامه پیدا کند. هرچند شکست خط روند صعودی بلند مدت نیز شرط مهمی برای رخ دادن این سناریو می باشد.

تحلیل سکه نقدی

در تایم ۴ ساعته سکه نقدی با توجه به ریزش شارپی اونس طلا در پایان هفته، و قرار گرفتن قیمت در بین حمایت مقاومت ۱۱۱۵۰۰۰ تا ۱۱۱۰۰۰۰ درصورتی که با شکست این دو سطح همراه باشد میتواند نوسان خوبی در هفته جاری ایجاد کند.

سناریو افزایشی

چنانچه قیمت به بالای ۱۱۲۱۰۰۰ مجدد دست پیدا کند میتواند نوسانات صعودی تا محدوده ۱۱۲۵۰۰۰ تا ۱۱۲۹۰۰۰ ایجاد کند، اما این سناریو بستگی به اونس طلا و پتانسیل گرفتن آن همراه با شکست سطح مقاومتی ۱۳۶۶ داراست.

سناریو کاهشی

چنانچه قیمت با شکست ۱۱۱۰۰۰۰ مواجه شود می تواند اهدافی همچون ۱۱۰۵۰۰۰ - ۱۱۰۰۰۰۰ در مرحله اول و در صورتی که پتانسیل کاهشی ایجاد شود با شکست ۱۱۰۰۰۰۰ مجدد کاهش چشم گیری به اهداف ۱۰۹۵۰۰۰ - ۱۰۸۹۰۰۰ پیش بینی می شود.

دستبند طلا دستبند چرم و طلا آویز ساعت

شایان ذکر است، سطوح مهم ۱۱۰۰۰۰۰ و ۱۱۲۱۰۰۰۰ محسوب می شود و در صورت حمایت یا مقاومت این دو سطوح می تواند سناریو ها را نامعتبر سازد.

حمایت ها: ۱۱۱۰۰۰۰ - ۱۱۰۵۰۰۰ - ۱۱۰۰۰۰۰ - ۱۰۹۵۰۰۰ - ۱۰۸۹۰۰۰ - ۱۰۸۳۰۰۰

مقاومت ها: ۱۱۱۵۰۰۰ - ۱۱۲۱۰۰۰ - ۱۱۲۵۰۰۰ - ۱۱۲۹۰۰۰


تحلیل آتی سکه

در تحویل اسفند ماه ۹۵ و اردیبهشت ماه ۹۶ بر روی حمایت های مستحکمی قرار گرفته اند و در صورت شکست این حمایت ها که با توجه به کاهش چشم گیر اونس طلا؛ طبیعتا در شروع بازگشایی بازار در امروز شاهد شکست این سطوح هستیم.در ادامه باتوجه به بعد از کاهش قیمت، سناریوهای را ارائه می دهیم که بیانگر ادامه روند خواهد بود.

سناریو آتی سکه تحویل اسفند ماه ۹۵

چنانچه قیمت در محدوده ۱۱۴۷۰۰۰ تا ۱۱۴۲۰۰۰ اول هفته بازگشایی شود با شکست این دو سطوح میتواند روند را مشخص کند.

سناریو افزایشی

چنانچه بعد از کاهش و ایجاد گپ قیمتی با شکست ۱۱۵۰۰۰۰ و با تاییده شکست ۱۱۵۳۰۰۰ مواجه شود اهدافی همچون ۱۱۵۸۰۰۰ ۱۱۶۲۰۰۰ و ۱۱۶۹۰۰۰ پیش بینی می شود و احتمال مقاومت در سطوح مقاومتی ۱۱۶۲۰۰۰ و ۱۱۶۹۰۰۰ دور از انتظار نخواهد بود.

سناریو کاهشی

چنانچه بعد از کاهش و ایجاد گپ قیمتی با شکست ۱۱۴۲۰۰۰ و با تاییده شکست ۱۱۳۸۰۰۰ مواجه شود اهداف کاهشی می تواند ۱۱۳۴۰۰۰ - ۱۱۲۷۰۰۰ در مرحله اول پیش بینی می شود، و کاهش بعدی و انتظار حمایت در سطح قیمتی ۱۱۲۷۰۰۰ دور از انتظار نخواهد بود اما با توجه به اونس طلا، در صورت کاهش شکست حمایت ۱۱۲۷۰۰۰ منجر به کاهش چشم گیری به اهداف ۱۱۲۴۵۰۰ - ۱۱۲۰۰۰۰ - ۱۱۱۳۰۰۰ پیش بینی می شود.

حمایت ها: ۱۱۴۲۰۰۰ - ۱۱۳۸۰۰۰ - ۱۱۳۲۰۰۰ ۱۱۲۷۰۰۰ - ۱۱۲۱۰۰۰ - ۱۱۱۸۵۰۰ - ۱۱۱۳۰۰۰

مقاومت ها: ۱۱۴۷۰۰۰ - ۱۱۵۳۰۰۰ - ۱۱۵۸۰۰۰ - ۱۱۶۱۰۰۰ - ۱۱۶۹۰۰۰ - ۱۱۷۵۰۰۰


تحلیل آتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۶

در این سررسید نوسانات زیادی دیده می شود اما با توجه به سررسید اسفندماه ۹۵ کاهش و گپ منفی در اول هفته و بازگشایی بین سطح قیمتی ۱۱۶۱۰۰۰ تا ۱۱۵۷۰۰۰ پیش بینی می شود. در ادامه با توجه به این کاهش سناریو های مطرح خواهیم کرد.

سناریو افزایشی

چنانچه بعد از کاهش در اول هفته، بین ۱۱۶۵۰۰۰ تا ۱۱۵۷۰۰۰ بازگشایی شود، شکست صعودی ۱۱۶۵۰۰۰ می تواند پتانسیل افزایشی ایجاد کند که در مرحله اول هدف ۱۱۶۹۰۰۰ پیش بینی می شود. و شکست سطح مقاومتی ۱۱۶۹۰۰۰ منجر به رشد تا مقاومت مستحکم ۱۱۷۴۰۰۰ خواهد شد و انتظار مقاومت و برگشت قیمت به سمت پایین می تواند رخ دهد و چنانچه با شکست ۱۱۷۴۰۰۰ مواجه شود اهداف پیش رو ۱۱۷۸۰۰۰ ۱۱۸۳۰۰۰ - ۱۱۸۷۰۰۰ - ۱۱۹۰۰۰۰ و مجدد انتظار مقاومت در سطوح ۱۱۹۰۰۰۰ - ۱۱۹۳۰۰۰ و ۱۱۹۷۵۰۰ دور از انتظار نخواهد بود.

سناریو کاهشی

چنانچه بعد از کاهش و ایجاد گپ منفی و بازگشایی در اول هفته بین سطوح ۱۱۶۵۰۰۰ تا ۱۱۵۷۰۰۰ رخ دهد، با شکست سطح حمایتی ۱۱۵۷۰۰۰ اهدافی همچون ۱۱۵۳۰۰۰ و ۱۱۴۶۰۰۰ در مرحله اول پیش بینی می شود و شکست سطح حمایتی ۱۱۴۶۰۰۰ منجر به کاهش بیشتر قیمت خواهد شد. اما احتمال حمایت قیمت در محدوده ۱۱۵۷۰۰۰ تا ۱۱۴۶۰۰۰ پیش بینی می شود.

حمایت ها: ۱۱۶۵۰۰۰ - ۱۱۶۱۰۰۰ - ۱۱۵۷۰۰۰ - ۱۱۵۳۰۰۰ - ۱۱۴۶۰۰۰

مقاومت ها: ۱۱۶۹۰۰۰ - ۱۱۷۴۰۰۰ - ۱۱۷۸۰۰۰ ۱۱۸۳۰۰۰ - ۱۱۸۷۰۰۰ - ۱۱۹۰۰۰۰ - ۱۱۹۳۰۰۰ - ۱۱۹۷۵۰۰

منبع: طلاچارت

کالاهایی که دیده اید