رویدادهای مهم اقتصادی 97/3/25


رویدادهای مهم  اقتصادی 97/3/25

تاریخ انتشار: 1397/03/24 06:22 | بازدید: 858


 

 

بیانیه ی سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن

 

سخنرانی یکی از مقامات استرالیا

 

کنفرانس خبری بانک مرکزی ژاپن

 

سخنرانی یکی از مقامات منطقه ی یورو (14:15)

 

رقم پیش بینی :

رقم قبلی :58.9

شاخص مدیران خرید تجاری NZ نیوزیلند

03:00

رقم پیش بینی :0.10-% رقم قبلی :0.10-% تصمیمات نرخ بهره ی ژاپن  

رقم پیش بینی :0.4%

رقم قبلی :0.4%

شاخص هزینه های مصرف کننده ایتالیا (ماهانه)

13:30

رقم پیش بینی : 1.1%

رقم قبلی :1.1%

شاخص خالص هزینه های مصرف کننده منطقه ی یورو (سالانه)

13:30

رقم پیش بینی :1.9%

رقم قبلی : 1.9%

شاخص هزینه های مصرف کننده ی منطقه ی یورو(سالانه)

13:30

رقم پیش بینی :0.5%

رقم قبلی :0.3%

شاخص هزینه های مصرف کننده ی منطقه ی یورو(ماهانه)

13:30

رقم پیش بینی :

رقم قبلی :1.70%

شاخص دستمزدها در منطقه ی یورو(سالانه)Q1

13:30

رقم پیش بینی :14.2B

رقم قبلی :26.9B

شاخص تراز تجاری منطقه ی یورو

13:30

رقم پیش بینی :19:00

رقم قبلی :20.10

شاخص تولیدات کارخانه ای ایمپایر استیت NY آمریکا

17:00

رقم پیش بینی :

رقم قبلی :6.15B

شاخص میزان خرید اوراق بهادر توسط معامله گران خارجی کانادا

17:00

رقم پیش بینی :0.6%

رقم قبلی :1.4%

شاخص فروش تولیدات کارخانه ای کانادا(ماهانه)

17:00

رقم پیش بینی :0.2%

رقم قبلی :0.7%

شاخص تولیدات صنعتی آمریکا (ماهانه)

17:45

رقم پیش بینی :89.7

رقم قبلی :89.1

شاخص انتظارات مصرف کنندگان میشیگان

18:30

رقم پیش بینی :98.5

رقم قبلی :98.0

شاخص تمایلات مصرف کنندگان میشیگان

18:30

رقم پیش بینی :

رقم قبلی :862

شاخص دکل های نفتی Baker hughes آمریکا

21:30

 

www.daryna.ir

کالاهایی که دیده اید