زبرجد


زبرجد

تاریخ انتشار: 1395/05/14 21:10 | بازدید: 1610


زبرجد ناراحتى هاى قلبى را از بين مى برد و قلب را نيرو مى بخشد.

زبرجد گردش خون را بهبود ميدهد.

همچنين زبرجد براى بيمارى هاى اندام هاى داخلى بسيارموثر است.

اشخاص حساس به زمان لازم است كه گردنبندى از زبرجد با خود داشته باشند زيرا اين سنگها همچون داروهاى محرك است.

سنگ پريدوت یا زبرجد در ما ايجاد روشن بينى و بصيرت ميكند و بر عليه اندوه و ناراحتى ها مبارزه ميكند .

زبرجد یا پريدوت تحت علائم جوزا (خرداد) و شير (مرداد) قرار دارد.

منبع : http://www.tgju.org

www.daryna.ir

کالاهایی که دیده اید