سیترین ، سنگ زنان


سیترین ، سنگ زنان

تاریخ انتشار: 1395/05/19 12:06 | بازدید: 1866


- درمان چاقی و رزیم لاغری

- ایحاد روشنایی وگرمی قلب

- موثر بر افسردگی

- موثر بر عصبانیت ونگرانی

- فعال کننده چاکرای 3

- تاثیر بر سوخت و ساز سلولی و مشکلات غدد

- ناراحتیهای مربوط به استخوانها ومفاصل و ستون فقرات

منبع :http://www.tgju.org

www.daryna.ir

کالاهایی که دیده اید