شهر فیروزه


شهر فیروزه

تاریخ انتشار: 1395/06/09 20:43 | بازدید: 1843


شبکه دو- 6 دی 94- 22:30| فیروزه ایرانی در دنیا آن چنان شناخته شده است که برای سنجش کیفیت سایر فیروزه ها این سنگ قیمتی کشور به عنوان مقیاس به کار گرفته می شود. گزارشی درباره روستایی که همه اهالی آن در کار فراوری سنگ های فیروزه هستند.

 

کالاهایی که دیده اید