عدم جبران عقب ماندگی دلار از تورم


عدم جبران عقب ماندگی دلار از تورم

تاریخ انتشار: 1395/11/08 10:42 | بازدید: 1766


روز چهارشنبه 6 بهمن 95، نرخ دلار رسمی 3236.2 تومان، پوند 4052.3 تومان و یورو 3473.9 تومان قیمت‌گذاری شد. در بازار آزاد نیز نرخ دلار 3810 تومان، یورو 4200 و پوند 4870 تومان و سکه طرح جدید یک میلیون و 180 هزار تومان معامله شد.

شاخص‌های ماهانه اقتصـادی در آذرماه 1395 که به تازگی توسط اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که نرخ دلار از 3639 تومان در آذرماه 94 به تدریج تا مهر 95 روند تقریبا کاهشی داشته و در آبان ماه 95 نیز به 3642 تومان تقریبا به میزان نرخ آذر 94 افزایش داشته است. اما در آذرماه 95 تنها در یک ماه 6.1 درصد رشد کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا در بازار آزاد تهران در آذرماه 3863.3 تومان بوده که نسبت به ماه قبل 6.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 94 نیز 6.1 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، کاهش نرخ دلار در ماه‌های دی 94 تا مهر 95، به دنبال افزایش نرخ ارز در ماه‌های آبان، آذر و دی 95 موجب شد که تنها در آبان ماه، مجموع کاهش نرخ‌های یک سال قبل جبران شده و در آذرماه نیز به تنهایی در یک ماه 6.1 درصد افزایش داشته باشد.

بر این اساس، تمام کاهش نرخ دلار در طول دی ماه 94 تا مهر 95 تنها در آبان ماه 95 خنثی شده و نرخ دلار در آذرماه، هم نسبت به ماه آبان 95 و هم نسبت به ماه آذر 94، به صورت یکسان و معادل 6.1درصد رشد داشته است. این افزایش 6.1 درصدی تا آذر94 اگرچه در مقایسه با تورم کمتر بوده، اما در دی 95 افزایش قابل توجهی داشته و تا 4100 تومان نیز افزایش داشت و به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی و کاهش تقاضای فصلی آغاز سال میلادی جدید، درحال حاضر در محدوده 3830 تومان در نوسان است.

بر این مبنا می‌توان گفت که نرخ دلار در یک‌سال اخیر از 3589 تومان در بهمن 94، به 3830 تومان در بهمن 95 رسیده و در این یک‌سال علاوه بر نوسان‌هایی که از 3500 تا 4100 تومان و در یک محدوده 600 تومانی داشته، سرانجام به میزان 6.7 درصد رشد کرده که باز هم در مقایسه با نرخ تورم نقطه به نقطه 9.6 درصدی در دی ماه 95، به میزان 2.9 درصد کمتر بوده است.

براین اساس، نگهداری دلار برخلاف این تصور که در سال جاری افزایش نرخ زیادی داشته، در مقایسه با نرخ تورم عملا به‌صرفه نبوده و با توجه به رشد 6.7 درصدی یک سال اخیر در مقایسه با تورم نقطه به نقطه 9.6 درصدی معادل 2.9 درصد زیان به همراه داشته، در حالی که نگهداری سکه طرح جدید که از 965 هزار تومان در بهمن 94 به یک میلیون و 182 هزار تومان در بهمن 95 رسیده عملا 217 هزار تومان معادل 22.5 درصد سود داشته که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه 9.6 درصدی به معنای سود 12.9 درصدی است.

نرخ دلار در ماه‌های زمستان 94 و 7ماهه اول 95 به تدریج کاهش یافته و بالاترین نرخ را در دی ماه 94 به میزان 3673 تومان داشته، اما نرخ دلار به تدریج از 3673 تومان در دی 94 به 3589 تومان در بهمن 94 و 3466 تومان در اسفند 94 کاهش یافت و کمترین نرخ خود را با عدد 3466 تومان در یک سال اخیر ثبت کرده است.

در 7 ماهه اول 95 نیز نرخ دلار به تدریج افزایش یافت و به نرخ 3591 تومان در مهر 95 رسید که باز هم کمتر از نرخ دلار در آذرماه 94 بوده و در آبان ماه 95 به میزان نرخ دلار در آذرماه 94 رسیده است.

اما در آذرماه 95 تحت تاثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی از جمله پایان سال میلادی، سفرهای خارجی، پیروزی ترامپ در امریکا، افزایش نرخ بهره در امریکا و عوامل دیگر، نرخ دلار تنها در یک ماه 6.1 درصد افزایش داشته است. نکته حایز اهمیت این است که تمام کاهش‌های نرخ دلار در 10 ماه -از دی 94 تا مهر 95- در ماه آبان یک‌باره جبران شده و نرخ دلار از 3591 تومان از مهر 95 به 3642 تومان در آبان 95 رسید که نشان می‌دهد نرخ دلار در آبان 95 نسبت به آذر 94 تقریبا ثابت بوده است. اما در آذرماه 95 و تنها در یک ماه، 6.1 درصد افزایش یافت.

 در 9ماهه اول سال 1395 نیز متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا 3568 تومان بوده که نسبت به دوره 9 ماهه 94 به میزان 4.7 درصد افزایش داشته است.

 رشد 6.3 درصدی یورو

متوسط نرخ یورو نیز در آذرماه 1395 معادل 4174.3 تومان بوده که نسبت به ماه قبل 4.4 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال 94 معادل 6.3 درصد افزایش داشته است. بر این اساس در مقایسه با تورم نقطه به نقطه 9.6 درصدی، به معنای زیان 3.3 درصدی نگهداری یورو است.

متوسط نرخ یورو نیز در 9 ماهه اول سال 95 معادل 3986.3 تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 5.4 درصد رشد داشته است.

نرخ یورو در بهمن 94 نیز 3975 تومان بوده و در بهمن 95 به 4200 تومان رسیده است. در نتیجه معادل 225 تومان یا 5.6 درصد رشد داشته که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه 9.6 درصدی به معنای زیان نگهداری یورو به میزان 4 درصد است.

 رشد 23 درصدی سکه طرح جدید

متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران در آذر ماه 1395 با طـرح قدیم به یک میلیون و 116هزار و 500 تومان و بـا طـرح جدیـد بـه یک میلیون و 130هزار و 200تومان رسـید کـه در مقایسـه بـا مـاه قبـل به ترتیب 0.9درصد و 1.3درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1394 بـه ترتیـب 22.3درصـد و 23.5درصـد افزایش نشان می‌دهد.

در 9ماه اول سال 1395 متوسط قیمت فروش یـک سـکه تمـام بهـار آزادی در بـازار آزاد شـهر تهران با طرح قدیم یک میلیون و 79هزار تومان و با طرح جدید یک میلیون و 83 هزار تومان بـود کـه نسـبت بـه دوره مشـابه سال 1394به ترتیب 17.3درصد و 17.5درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت فروش سکه در دوره‌های مورد نظر برحسب روزشمار محاسبه شده است.

نرخ سکه طرح جدید از 965هزار تومان در بهمن 94 به یک میلیون و 182هزار تومان در بهمن 95 رسیده و عملا 217هزار تومان معادل 22.5درصد سود داشته که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه 9.6درصدی به معنای سود 12.9درصدی است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ماه 1395 بـه عـدد 252.9 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 1394 به ترتیب 1.4درصد و 9.2درصـد افزایش یافته است. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایـران در 9مـاه اول ساال 1395 به عدد 244.5 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 معادل 8.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بـرای اسـتان تهـران در آذر مـاه 1395 بـه عـدد 241 رسید که نسبت به ماه قبل و مـاه مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب 1.5درصـد و 10درصـد افزایش یافته است. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای استان تهران در 9ماه اول سال 1395 به عدد 231.8 رسید که نسبت به دوره مشابه سـال قبـل 8.6 درصـد افـزایش نشـان می‌دهد.شاخص بهای تولید‌کننده در ایران در آذر ماه 1395 به عدد 231.1 رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 1394 به ترتیب 2درصد و 6.8 درصد افزایش یافته است. متوسط شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 9ماه اول سال 1395 به عدد 222.2 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.6درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در آذرماه 1395 به عدد 235.9 رسید که نسبت بـــه مـــاه قبـــل و مشابه سال قبل به ترتیب 8.1 رصـــد و 4/4درصـــد افزایش یافته است. متوســط شــاخص بهــای کالاهــای صــادراتی در ایــران در 9مــاه اول ســال 1395به عدد 215.4 رسید که نسبت به دوره مشابه سـال قبـل 7.3درصـد کـاهش نشـان می‌دهد.

 شاخص دستمزد کارگران ساختمانی

شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در آذر ماه 1395 به عدد 274.7 رسید که در مقایسـه بـا ماه قبل و ماه مشابه سال 1394 به ترتیب 0.5درصد و 8.5 درصد افزایش داشته است. در این ماه شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیـب بـه اعـداد 244و 257.9 رسـید کـه نسبت به ماه قبل دستمزد بنا 0.4درصد افزایش و دسـتمزد کـارگر سـاده سـاختمانی 0.2درصـد کاهش و در مقایسـه بـا مـاه مشـابه سـال 1394 بـه ترتیـب 7.5درصـد و 5.2 درصـد افـزایش داشته است.

متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در 9مـاه اول سـال 1395 بـه عـدد 267.6 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 9.2درصد افزایش نشان می‌دهد. در9ماه اول سـال 1395 متوسط شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد 239.8و 255.5 رسـید کـه نسـبت بـه دوره مشـابه سـال 1394 بـه ترتیـب 7.6درصـد و 5.8 درصـد افـزایش داشته است.

 کاهش سفته و برات فروش رفته

در آذر ماه 1395 حدود 3.28میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد کـه در مقایسه با ماه قبل 24.4درصد و نسبت بـه مـاه مشـابه سـال قبـل 74درصـد کـاهش نشـان می‌دهد.در 9ماه اول سـال 1395 حـدود 31.64میلیـارد تومان سـفته و بـرات در شـهر تهـران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 معادل 70.9درصد کـاهش نشـان می‌دهد.

 افزایش سفته و برات واخواست شده

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در آذر ماه 1395تعداد 1.2هزاربرگ سفته و برات به مبلغی بـالغ بـر 22.14میلیـارد تومان در شـهر تهـران واخواسـت شـد. در ایـن مـاه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شـده بـه ترتیـب بـه اعـداد 75.6 و 63 رسـید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد 82.2 درصد و از لحاظ مبلـغ 11.3درصـد و نسـبت بـه مـاه مشابه سال 1394 از لحاظ تعداد 37درصد و از لحاظ مبلغ 229.8درصد افزایش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواسـت شـده در آذر مـاه 1395 بـه عـدد83.4 رسید. عدد شاخص مذکور در آذر ماه 1394 معادل 34.6 بوده است. در9ماه اول سال 1395 تعداد 7.6هزار برگ سفته و برات به مبلغـی بـالغ بـر 154.13میلیــارد تومان در شــهر تهــران واخواســت شـد. در ایــن دوره متوســط شــاخص‌هــای تعــداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 55.1 و 48.7 رسید که نسبت بـه دوره مشـابه سال قبل از لحاظ تعداد 4درصد و از لحاظ مبلغ 48درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در9ماه اول سال 1395 به عدد 89.3 رسـید. عـدد شـاخص مـذکور در9مـاه اول سـال 1394 معـادل 67 بـوده اسـت.

 تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس

در آذر ماه 1395 بالغ بر 15.1میلیارد سهم به ارزشی حـدود 3.37هـزار میلیـارد تومان در بـورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 248.3و 178.4 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 30.7درصد و 30.8درصد کاهش و نسـبت بـه ماه مشابه سال 1394 به ترتیب 68 درصد و 107.4درصد افزایش داشته است.

در 9ماه اول سال بالغ بر 179.6میلیارد سهم به ارزشی حدود 39.57هزار میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در ایـن دوره متوسـط شـاخص‌هـای تعـداد و ارزش سـهام معاملـه شـده به ترتیب به اعداد 327.2و 233 رسید که نسبت به دوره مشـابه سـال 1394 بـه ترتیـب 54 درصـد و 75.2درصد افزایش نشان می‌دهد.

نرخ دلار

منبع اقتصاد آنلاین 

www.daryna.ir

کالاهایی که دیده اید