عقیق


عقیق

تاریخ انتشار: 1395/05/13 16:40 | بازدید: 1749


وجه تسمیه: از نام رودخانه Achates در جنوب سیسیل گرفته شده است.

- سيستم تبلور: آگات نوعی کالسدونی می باشد سيستم تبلور کالسدونی ها بدليل کوچکی بلورها به خوبی مشخص نمی باشد. لذا می تواند هگزاگونال يا تريگونال باشد.

- فرمول شيميايي:  SiO2

- سختي :  7 (به دليل لايه لايه بودن، سختی در نقاط مختلف، متفاوت است)

- وزن مخصوص:  2.6

- ميزان شفافيت : معمولاً نيمه شفاف است.

- رنگ : زرد، سفيد، جگری، سرخ، سياه و ...

در عقیق (آگات) تناوبی از لايه های کالسدونی با رنگهای مختلف سفيد، خاکستری يا تيره به صورت لايه لايه وجود دارد. اين لايه ها منحنی شکل و گاهی متحدالمرکز هستند.

- شکستگی: صدفی

- ژیزمان: فراوان ، مخصوصاً در نواحی آتشفشانی آلمان غربی و شرقی چکواسلواکی ، ایتالیا، روسیه ، شیلی ، یمن ، هند مراکش ، ایسلند

- محل تشکيل :  عقیق نوعی کالسدونی است که به صورت ندول (گرهک) در گدازه های بازالتیديده می شود.

- خواص شیمیایی:  در KOH محلول است.

خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه کالسدونی است بافت آن با مناطق متحدالمرکز یا موازی با رنگهای مختلف مشخص است. که معمولا در اطراف یک حفره بادامی شکل قرار دارند. دارای لومینسانس اغلب سفید زرد - سبز یا سبز . زیباترین عقیقها در نواحی جنوب برزیل و اروگوئه یافت می شود.

منبع :http://www.tgju.org

www.daryna.ir

کالاهایی که دیده اید