اسامی و فیلم مراسم قرعه کشی دارینا


اسامی و فیلم مراسم قرعه کشی  دارینا

تاریخ انتشار: 1396/04/27 11:54 | بازدید: 2099


 اسامی برندگان جوایز نفیس دارینا 

ردیف 

نام ونام خانوادگی 

شماره سریال برگه قرعه کشی 

   

جوایز 

1 علی رضا صالحی  3504     برنده یک دستبند طلا به ارزش 2 میلیون ریال
2 عظیمه نامجو 3695     برنده یک دستبند طلا به ارزش 2 میلیون ریال
3 اکبر عباسی  3515     برنده یک دستبند طلا به ارزش 2 میلیون ریال
4 محمد مهدی مردانی  2814     برنده یک دستبند طلا به ارزش 2 میلیون ریال 
5 لیلا مختاری  2331     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
6 شهناز محشیدی  3131     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
7 عرفان زارعی 3152     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
8 محمد علی زارع  3288     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
9 سمانه امساکی  2938     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
10 ابوالفضل فخار زاده 2583     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
11 الهام رجبی  3822     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
12 محسن نادم  3201     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
13 جواد کیانی  3818     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
14 اسم نا خوانا  3163     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
15 محمد عزیزی  4145     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
16 احمد رضا شرکت  2181     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
17 الهام کافی زاده  1316     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
18 مصطفی کلانتری  1776     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
19 مریم ابراهیمی  4209     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
20 نعیمه منصوری  2291     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
21 میثم احمدی  4551     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
22 مسیح اطهری  1383     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
23 فاطمه کافی زاده  1311     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
24 آرتا حامدی  4914     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
25 مرجان پرویزی  2862     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
26 اکرم فخرالدینی  1304     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
27 اقدس رحمانی  1611     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
28 جواد ساعی  2952     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
29 اصغر ناظریان  3272     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
30 معصومه ورپشتی  4484     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
31 شیرین عظیمیان  2166     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
32 زهرا مجلسی  5347     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
33 ندا رفیعی  3893     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
34 علی قلع گری  3617     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
35 فاطمه حمید  3455     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
36 اسم نا خوانا  3505     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
37 الهه پیله وریان  3393     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
38 هاجر دشت بزرگ  4710     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
39 سید مهدی طباطبایی  5356     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
40 امید واعظی منش  4898     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
41 مسعود عطار  3318     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
42 سعید کمیجانی  1596     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
43 علاء حسینی  5879     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
44 علی رجبی  5053     برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 

(فیلم قرعه کشی در انتهای صفحه می باشد )

 

 

کالاهایی که دیده اید