اسامی و فیلم مراسم قرعه کشی دارینا


اسامی و فیلم مراسم قرعه کشی دارینا

تاریخ انتشار: 1396/04/27 11:54 | بازدید: 1682


 اسامی برندگان جوایز نفیس دارینا 

ردیف 

نام ونام خانوادگی 

شماره سریال برگه قرعه کشی 

  

جوایز 

1علی رضا صالحی 3504  برنده یک دستبند طلا به ارزش 2 میلیون ریال
2عظیمه نامجو3695  برنده یک دستبند طلا به ارزش 2 میلیون ریال
3اکبر عباسی 3515  برنده یک دستبند طلا به ارزش 2 میلیون ریال
4محمد مهدی مردانی 2814  برنده یک دستبند طلا به ارزش 2 میلیون ریال 
5لیلا مختاری 2331  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
6شهناز محشیدی 3131  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
7عرفان زارعی3152  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
8محمد علی زارع 3288  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
9سمانه امساکی 2938  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
10ابوالفضل فخار زاده2583  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
11الهام رجبی 3822  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
12محسن نادم 3201  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
13جواد کیانی 3818  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
14اسم نا خوانا 3163  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
15محمد عزیزی 4145  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
16احمد رضا شرکت 2181  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
17الهام کافی زاده 1316  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
18مصطفی کلانتری 1776  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
19مریم ابراهیمی 4209  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
20نعیمه منصوری 2291  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
21میثم احمدی 4551  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
22مسیح اطهری 1383  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
23فاطمه کافی زاده 1311  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
24آرتا حامدی 4914  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
25مرجان پرویزی 2862  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
26اکرم فخرالدینی 1304  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
27اقدس رحمانی 1611  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
28جواد ساعی 2952  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
29اصغر ناظریان 3272  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
30معصومه ورپشتی 4484  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
31شیرین عظیمیان 2166  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
32زهرا مجلسی 5347  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
33ندا رفیعی 3893  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
34علی قلع گری 3617  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
35فاطمه حمید 3455  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
36اسم نا خوانا 3505  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
37الهه پیله وریان 3393  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
38هاجر دشت بزرگ 4710  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
39سید مهدی طباطبایی 5356  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
40امید واعظی منش 4898  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
41مسعود عطار 3318  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
42سعید کمیجانی 1596  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
43علاء حسینی 5879  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
44علی رجبی 5053  برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 

(فیلم قرعه کشی در انتهای صفحه می باشد )

 

 

کالاهایی که دیده اید