اسامی و فیلم مراسم قرعه کشی دارینا


اسامی و فیلم مراسم قرعه کشی دارینا

تاریخ انتشار: 1396/04/27 11:54 | بازدید: 1412


 اسامی برندگان جوایز نفیس دارینا 

ردیف 

نام ونام خانوادگی 

شماره سریال برگه قرعه کشی 

 

 شماره همراه 

جوایز 

1علی رضا صالحی 3504 913-------3968برنده یک دستبند طلا به ارزش 2 میلیون ریال
2عظیمه نامجو3695 911-------4532برنده یک دستبند طلا به ارزش 2 میلیون ریال
3اکبر عباسی 3515 913-------8279برنده یک دستبند طلا به ارزش 2 میلیون ریال
4محمد مهدی مردانی 2814 937-------0727برنده یک دستبند طلا به ارزش 2 میلیون ریال 
5لیلا مختاری 2331 938-------8710برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
6شهناز محشیدی 3131 913-------7131برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
7عرفان زارعی3152 913-------6202برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
8محمد علی زارع 3288 913-------7890برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
9سمانه امساکی 2938 913-------6567برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
10ابوالفضل فخار زاده2583 913-------1811برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
11الهام رجبی 3822 903-------4001برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
12محسن نادم 3201 913-------0464برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
13جواد کیانی 3818 913-------6765برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
14اسم نا خوانا 3163 912-------1340برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
15محمد عزیزی 4145 936-------2568برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
16احمد رضا شرکت 2181 913-------8751برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
17الهام کافی زاده 1316 913-------0561برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
18مصطفی کلانتری 1776 913-------3139برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
19مریم ابراهیمی 4209 913-------7491برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
20نعیمه منصوری 2291 938-------6233برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
21میثم احمدی 4551 916-------6250برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
22مسیح اطهری 1383 913-------0025برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
23فاطمه کافی زاده 1311 913-------6680برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
24آرتا حامدی 4914 913-------9580برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
25مرجان پرویزی 2862 912-------6142برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
26اکرم فخرالدینی 1304 913-------6044برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
27اقدس رحمانی 1611 913-------8227برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
28جواد ساعی 2952 913-------2300برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
29اصغر ناظریان 3272 938-------9420برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
30معصومه ورپشتی 4484 913-------8979برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
31شیرین عظیمیان 2166 937-------3713برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
32زهرا مجلسی 5347 913-------3039برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
33ندا رفیعی 3893 913-------2458برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
34علی قلع گری 3617 937-------2755برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
35فاطمه حمید 3455 935-------0312برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
36اسم نا خوانا 3505 913-------5846برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
37الهه پیله وریان 3393 913-------7441برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
38هاجر دشت بزرگ 4710 92--------3085برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
39سید مهدی طباطبایی 5356 913-------3539برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
40امید واعظی منش 4898 913-------6522برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
41مسعود عطار 3318 912-------4676برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
42سعید کمیجانی 1596 910-------4827برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
43علاء حسینی 5879 936-------0181برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 
44علی رجبی 5053 913-------2517برنده کد تخفیف تا 15 درصد از محصولات دارینا 

(فیلم قرعه کشی در انتهای صفحه می باشد )

 

کالاهایی که دیده اید