سیترین


سیترین

تاریخ انتشار: 1395/05/14 11:39 | بازدید: 1731


وجه تسمیه: نام آن از رنگ آن (لیموئی)گرفته شده است.

 - فرمول شيميايي:  SiO2

 - شکل بلورها: پهن و کوتاه - ندرتاْ دوهرمی (بی پیرامیدال)

 - اشکال ظاهری: بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای

 - رده بندی: اکسید

 - جلا: شیشه ای

 - رخ: ناقص - مطابق با سطح /1011

  - شکستگی: صدفی - تراشه ای(خشن)

 - ميزان شفافيت : شفاف - نیمه شفاف

 - رنگ : زرد روشن تا زرد طلائی

 - رنگ اثر خط: سیاه

 - ژیزمان: کمیاب ; برزیل ، امریکا ، اسپانیا ، روسیه ، ماداگاسکار ، فرانسه و انگلستان

 - پاراژنز: ارتوز،موسکویت

 - منشا تشکیل: پگماتیتی – هیدروترمال

 - محل پیدایش: زیمباوه

 - سایرمشخصات: خواص فیزیکی و شیمیایی این کانی مشابه کوارتز است

 - کاربرد: سنگ ظریف زینتی

منبع :http://www.tgju.org

www.daryna.ir

کالاهایی که دیده اید