گرانترین سنگ زینتی


گرانترین سنگ زینتی

تاریخ انتشار: 1398/08/13 13:50 | بازدید: 5569


سنگ عقیق {گران قیمت ترین سنگ زینتی ؟!}

عقیق گران ترین سنگ زینتی دنیاست.

این عقیق زینتی در خود دارای رنگ های رنگین کمانی میباشد و همین موضوع این سنگ زیبا را از سایرین تمایز میبخشد :

سنگ عقیق سیاه زینتی

 

 

عقیق سیاه {گران بهاترین سنگ عقیق}

 

عقیق سیاه اوپال

 

عقیق سیاه :

گرانترین سنگ زینتی عقیق میباشد.

بر اساس آمار ارئه شده و بررسی های صورت گرفته مشاهده میشود که بیشترین عقیق های زینتی و قیمتی در قاره استرالیا کشف میشود.

این سنگ زینتی به عقیق مشکی اوپال معروف است و قیمتی بیش از یک میلیون دلار دارد.

 

جنس عقیق سیاه :

کارشناسان این زمینه بر این اعتقاد دارند که این سنگ از فسیل دایناسور های مدفون در گل و لای تشکیل شده است.

 

اوپال-عقیق-رنگین کمانی

 

گرانترین سنگ زینتی عقیق {اوپال-عقیق سیاه}

 

عقیق رنگین کمانی

 

 

شناخت اوپال {عقیق سیاه}

یکی از معدنچیان زغال سنگ در معادن جنوب استرالیا در مورد کشف عقیق سیاه اذهان داشته است :

عقیق سیاه {اوپال} به طور شگفت انگیزی براق و مملو از رنگ های کتنوع است و به همین دلیل این سنگ را نام دیگری با عنوان {رنگین کمان خالص} داده اند.

طبق محاسبات جواهر شناسان این عقیق نایاب قیمتی بیشتر از یک میلیون دلار دارد.

 

 

کالاهایی که دیده اید